Πρωτοσέλιδο

Σοβαρή Καταγγελία από τον πρ.Δήμαρχο για απόκρυψη στοιχείων από τη δημοτική αρχή

Αύξηση μεγέθους γραμματων Μείωση μεγέθους γραμματων Επαναφορά μεγέθους γραμματωνprint
 Θέλω να γνωστοποιήσω στους Σερραίους συμπολίτες μου, σχετικά με την μη παροχή πληροφοριών από το Δήμο Σερρών, που ζήτησα προσωπικά με αίτησή μου, για ενημέρωση μου, ως ενεργός πολίτης αλλά και ως τέως Δήμαρχος Σερρών.

Ο λόγος που δημοσιοποιώ αυτό το συμβάν είναι για να μην επαναληφθεί άλλο τέτοιο απαράδεκτο περιστατικό σε βάρος συμπολιτών μας.  

Συγκεκριμένα, ζήτησα με αίτησή μου, που κατέθεσα στις 03-03-2021 προς τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, να με ενημερώσουν εγγράφως σχετικά με τα κατωτέρω: 

1) Ποια είναι τα ετήσια έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας του έτους 2020.

2) Ποια είναι τα προβλεπόμενα ετήσια έξοδα για το έτος 2021 στον τομέα καθαριότητας και συγκεκριμένα από:

α) Μισθοδοσία κ.λπ.

β) ΔΕΗ – λαμπτήρες

γ) Τέλος ταφής ΦΟΔΣΑ

δ) Συλλογή, μεταφορά στερεών αποβλήτων

ε) Καύσιμα – λιπαντικά

ζ) Συντηρήσεις οχημάτων – ανταλλακτικά

η) Προμήθεια εξοπλισμού και αναλώσιμα καθαριότητας.

            Την ως άνω αίτησή μου ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Σερρών κος Καρακολίδης Παναγιώτης τη διεβίβασε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών με το έγγραφό του αρ.πρωτ.:7266/05-03-2021.  

Παρά το γεγονός, ότι σύμφωνα με το νόμο (διατάξεις του ν. 2690/1999 κώδικας διοικητικής διαδικασίας όπως αναμορφώθηκε και ισχύει το άρθρο 4 αυτού), όφειλε ο Δήμος Σερρών  να απαντήσει στην αίτησή μου μέσα σε προθεσμία 50 ημερών, έστω και αρνητικά, δυστυχώς δεν απαντήθηκε η αίτησή μου.

Κατόπιν τούτου κατέθεσα αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με την οποία ζητώ την εφαρμογή του κώδικα διοικητικής διαδικασίας.

 

Πέτρος Αγγελίδης

      τέως Δήμαρχος Σερρών


Newsletter

Σαν σήμερα...

1907 | 

Στην Αλιστράτη φονεύθηκε ο Έλληνας Γεώργιος Θεοδωράκης.

1907 | 

Από έκθεση του Έλληνα Προξένου Σακτούρη: «Κατά την πρό ολίγων ημερών είς Θεσσαλονίκην κάθοδόν μου επεσκέφθην τον Χιλμή Πασάν, ως πράττω πάντοτε, οσάκις δια λόγους υπηρεσίας μεταβαίνω είς Θεσσαλονίκην. Η Α. Εξοχότης υπήρξεν, ως πάντοτε, φιλόφρων. Η συνομιλία διήρκεσεν επί μακρόν και περιεστράφη είς διάφορα ζητήματα. «Είναι λυπηρόν, μοι είπεν εν περιλήψει ο Χιλμής πασάς, ότι αι παρεκτροπαί της Ελληνικής δράσεως και η άστοχος πολιτική των Ελλήνων απεξένωσαν αυτούς των συμπαθειών της Ευρώπης και οι πανούργοι Βούλγαροι κατόρθωσαν διά της τελευταίας χαλαρώσεως της εργασίας των να παραστήσωσιν εαυτούς μέν ως θύματα, τους δε Έλληνας ως τους μόνους δημιουργούς και παραιτίους της εκρύθμου καταστάσεως. Είναι λυπηρόν αλλά και ατυχές ότι η Ελληνική Κυβέρνησις χρησιμοποιεί τους αξιωματικούς ως αρχηγούς συμμοριών και εκτίθεται κατά τοιούτον τρόπον…».

1936 | 

Στον κινηματογράφο «Κρόνιον» προβλήθηκε η ταινία «Άσμα Ασμάτων» με την Μάρλεν Ντίτριχ.

1945 | 

Τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Σερρών αποφάσισαν την ανασύσταση του συλλόγου τους. Καταρτίσθηκε προσωρινή διοικούσα επιτροπή υπό των: Γ. Ζιώγα, Ευάγ. Καμούρη, Κύρου Κύρου, Ηρ. Πρόβου, Ι. Μπεσίρη, Ν. Στεφανίδου, Κ. Θεοχαρίδου και Μ. Εμμανουηλίδου στους οποίους ανατέθηκε η σύγκληση γενικής συνέλευσης προς εκλογή διοικητικού συμβουλίου.

1949 | 

Κυκλοφόρισε το τρίτο και τελευταίο χειρόγραφο μαθητικό περιοδικό «Αστήρ». Ήταν έγχρωμα εικονογραφημένο από τον μαθητή Γιώργο Αντωνίου, που έφερε την ένδειξη «Δεκαπενθήμερη φιλολογική επιθεώρηση», με διευθυντή και υπεύθυνο τον Λούη Οικονόμου.

1951 | 

Έγινε η ανασύσταση της χορωδίας του «Ορφέα» και προσελήφθη ως μαέστρος ο Χρήστος Σταματίου.
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)

Τα πιο διαβασμένα

Τις τελευταίες 7 ημέρες