Πρωτοσέλιδο

Στη μεταφορά μαθητών εστιάζει η συνεδρίαση της Περιφέρειας

Αύξηση μεγέθους γραμματων Μείωση μεγέθους γραμματων Επαναφορά μεγέθους γραμματωνprint
Την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Διαβάστε τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος…

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση θα συζητηθεί η επερώτηση της Παράταξης «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ» με θέμα: «Εφαρμογή προβλεπόμενων μέτρων για το επεισόδιο νέφους στη Θεσσαλονίκη».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών 21ης/24-11-2011 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ 2o: Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης(άρθρο 179 Ν.3852/2010).
Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3o: Τροποποίηση του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο άρθρο 38 «Δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις).
Εισηγητής: Ευθύμιος Φωτόπουλος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 4o: 14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2011.
Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ. , Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 5o: Ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς έως 31.12.2011.
Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ. , Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 6o: Αλλαγή επωνυμίας στις άδειες κυκλοφορίας των υπηρεσιακών οχημάτων της πρώην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 7o: Τροποποίηση της αρ. 142/12.5.2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (αρ. 127/18.4.2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής) η οποία αφορά την «Ανασυγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ/τος 242/96 για την εκποίηση, μίσθωση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων από την Π.Κ.Μ.» ως προς την αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ/τος 242/96.
Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 8o: Τροποποίηση της αρ.323/3.11.2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (αρ. 834/17.11.2011 Οικονομικής Επιτροπής) η οποία αφορά «Παράταση συμβάσεων και έγκριση υπογραφής τροποποιημένων και νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2011-2012 της Π.Ε. Χαλκιδικής» ως προς την «Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2011-2012».
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης, Π.Ε Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 9o: Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας Υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 10o: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 210/23.6.2011 απόφασης Π.Σ. της Π.Κ.Μ. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ).
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στη διοικητική υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας Σιδηροκάστρου Δ. Σιντικής» και εξουσιοδότηση υπογραφής της από τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 12o: Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 68/17-03-2011 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στη λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Π.Δ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος όσον αφορά την παράγραφο της εισήγησης περί υπογραφών των επιταγών της Τράπεζας Ελλάδος.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση συνέχισης της έρευνας υδρολογικής κατάστασης του Νομού Πιερίας και υπογραφή νέας προγραμματικής σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 14o: Λύση μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 15o: Τροποποίηση οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά την αρ. 236/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη διεύρυνση του εταιρικού σχήματος της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Θερμαϊκού κόλπου Α.Ε.».
Εισηγητής: Δημήτριος Ευθυμιάδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

ΘΕΜΑ 16o: Θέσπιση μέτρων για ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού – Υλοποίηση του εγκεκριμένου Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι.
Εισηγητής: Δημήτριος Ευθυμιάδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας του κ. Μάρκου Μπόλαρη.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά – Αθανασιάδου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Newsletter

Σαν σήμερα...

1899 | 

Βούλγαροι κομιτατζίδες οι οποίοι κρύφτηκαν στο δάσος έξω από την Μονή του Τιμίου Προδρόμου απήγαγαν τον Ηγούμενο της μονής γέροντα Χριστόφορο ιεροδιδάσκαλο, που επέστρεφε από τις Σέρρες. Μετά από οκτώ ημέρες ταλαιπωρίας ο Χριστόφορος απελευθερώθηκε αφού πρώτα καταβλήθηκαν από τη Μονή λίτρα 300 λίρες Τουρκίας.

1916 | 

Σε ηλικία 94 χρονών πέθανε ο ιερομόναχος Χριστόφορος ο κατά κόσμον Χριστόδουλος Δημητριάδης. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Δίδαξε ως δάσκαλος στη Αλιστράτη, στην Μονή Ιβηρων, στο Μελένικο το 1863, στις Σέρρες (1868-1870), στην Ιερατική Σχολή του Τιμίου Προδρόμου (σχολάρχης έως το 1879) και στην Αθωνιάδα Σχολή. Το 1892 εκλέχθηκε ηγούμενος του μοναστηριού του Τιμίου Προδρόμου έως το 1904. Το 1903 εξέδωσε την ιστορία της μονής με τίτλο «Προσκυνητάριον της εν Μακεδονία παρά τη πόλει των Σερρών Σταυροπηγιακής Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

1921 | 

Έδωσε παράσταση στις Σέρρες ο καραγκιοζοπαίκτης Νικόλαος Ξυδιάς, με τιμή εισιτηρίου 2 δρχ. Η παράσταση ήταν «…έκτακτος, τιμητική και… υπέρ του καραγκιοζοπαίκτου»!

1932 | 

Στο κινηματοθέατρο «Διονύσια» προβλήθηκε η ταινία «Τα εγκληματικά χέρια του Ορλάκ» με τον Κόνρατ Φάϊτ.

1941 | 

Οι Βούλγαροι κατακτητές ανατίναξαν το Ηρώο της πόλης του Σιδηροκάστρου και κατέστρεψαν την εντοιχισμένη πλάκα στο Γυμνάσιο στην οποία υπήρχε η επιγραφή: «Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Σιδηροκάστρου» για να μην υπάρχει τίποτε το ελληνικό στην πόλη.

1977 | 

Απεβίωσε ο Μίμης Στεφανίδης. Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1904 και συμμετείχε από την εφηβική του ηλικία σε μουσικά σχήματα του «Ορφέα». Διετέλεσε Γ. Γραμματέας του Ομίλου και Πρόεδρός του (1969-74). Το 1972 ίδρυσε την παιδική μαντολινάτα του συλλόγου και πρωτοστάτησε στην ανασύσταση της μπάντας του Δήμου. Πέθανε απρόσμενα κατά την διάρκεια εκφώνησης επικήδειου λόγου για τον θάνατο μαθητή μαντολινίστα στο Μητρούσι Σερρών.
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)

Τα πιο διαβασμένα

Τις τελευταίες 7 ημέρες