Αρχική>ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ>Τα στοιχεία «πόθεν έσχες» στο διαδίκτυο

Τα στοιχεία «πόθεν έσχες» στο διαδίκτυο

Στον ιστότοπο της Βουλήςαναρτήθηκαν προχθές οι δηλώσειςπεριουσιακής κατάστασης όλωντων υπόχρεων πολιτικών, για τοοικονομικό έτος 2011.Τα στοιχεία «πόθεν έσχες» θαπαραμείνουν στο διαδίκτυο για έναμήνα και συγκεκριμένα μέχρι το πρωίτης 11ης Ιανουαρίου 2013.Υπόχρεοι για δήλωση «πόθεν έσχες»είναι και όλοι οι πρώην πολιτικοί πουέληξε η θητεία τους τα τελευταία τρίαχρόνια.Οι δηλώσεις περιουσιακήςκατάστασης βρίσκονται στηνδιεύθυνση: http://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/epiropi-elegxou-ton-oikonomikonton-komaton-kai-ton-vouleftwn/.Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωσητου προέδρου της Επιτροπήςγια τον έλεγχο των οικονομικώντων κομμάτων και των πολιτικώνπροσώπων, Αθανάσιου Νάκου στα«πόθεν έσχες» περιλαμβάνονται αυτάτου Προέδρου της Δημοκρατίας, τουΠρωθυπουργού, των αρχηγών τωνκομμάτων που εκπροσωπούνται στοεθνικό ή ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, τωνυπουργών, αναπληρωτών υπουργώνκαι υφυπουργών, των βουλευτώνκαι των ευρωβουλευτών, καθώς καιόσων διαχειρίζονται τα οικονομικάτων πολιτικών κομμάτων.Βέβαια για μια ακόμη χρονιάέγινε γνωστό το"έσχες" και όχι τοζητούμενο,όπως θα ήταν το ζητούμενο.