Πρωτοσέλιδο

Κυκλοφόρησε το 7ο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης Χωρο-Γραφίες

Αύξηση μεγέθους γραμματων Μείωση μεγέθους γραμματων Επαναφορά μεγέθους γραμματωνprint
 Κυκλοφόρησε το 7ο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Χωρο-Γραφίες με πέντε (5) πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες. Αξίζει μια περιληπτική αναφορά στις δημοσιεύσεις, γιατί αφορούν την περιοχή των Σερρών και ίσως ενδιαφέρουν το ευρύτερο κοινό.

1.       Οι Γεώργιος Θ. Σεραφείμ, Γεώργιος Παυλίδης, Δημήτριος Βαρσάμης στο άρθρο τους με τίτλο «Ψηφιακή αποτύπωση μνημείων με σύγχρονες υπολογιστικές τεχνικές. Η περίπτωση του Ζινζιρλί τζαμί στις Σέρρες» προσεγγίζουν το ζήτημα των ψηφιακών αναπαραστάσεων μέσω της μεθόδου SfM-MVS. Η 3Δ ψηφιοποίηση αποτελεί πλέον μια κοινή πρακτική στο χώρο του πολιτισμού από την καταγραφή, τη μελέτη και τη διάσωση των μνημείων, έως την κατασκευή φυσικών υπό κλίματα αντιγράφων (3D printing) και τη δημιουργία εικονικών μουσείων και περιηγήσεων. Η μέθοδος Δομή από Κίνηση (SfM) ανήκει στις τεχνικές υπολογιστικής φωτογραμμετρίας και αποτελεί γενίκευση της στερεο-φωτογραμμετρίας, καθώς αντί να εφαρμόζει τη γεωμετρία δύο θεάσεων (στερεοφωτογράφιση) εφαρμόζει τη γεωμετρία πολλαπλών θεάσεων (multiple view stereo). Είναι μία σύγχρονη μέθοδος που έγινε εφικτή τα τελευταία χρόνια μέσα από σημαντικές προόδους στον τομέα της υπολογι­στικής όρασης και υλοποίησης ισχυρών αλγορίθμων. Αποτελεί μία «παθητική» τεχνική που βασίζεται στην πολλαπλή φωτογράφηση ενός αντικειμένου με πλήρη κάλυψη της επιφάνειάς του και με σημαντική επικάλυψη μεταξύ των φωτογραφιών. Η επικάλυψη αυτή εγγυάται ότι σε περισσότερες από δύο φωτογραφίες θα υπάρχει ταύτιση χαρακτηριστικών σημείων που θα οδηγήσουν με αντίστροφη μηχανική στον εντοπισμό των σημείων αυτών στον πραγματικό 3Δ χώρο από τον οποίο ελήφθησαν. Η μέθοδος SfM-MVS χρησιμοποιήθηκε στην τρισδιάστατη ψηφιοποίηση του Ζινζιρλί τζαμί στις Σέρρες, με στόχο την εφαρμογή της μεθοδολογίας σ’ ένα σύνθετο κτιριακά μνημείο.

 

2.       Το άρθρο της Παρασκευή Κερτεμελίδου και Χριστίνας Παπαφράγκου με τίτλο «Τεκμήρια της αστικής ζωής των Σερρών κατά το Μεσοπόλεμο. Ανάδειξη της Οικίας Παπαβασιλείου σε «σπίτι - μουσείο» πραγματεύεται το μουσειολογικό πλαίσιο των «σπιτιών–μουσείων» και επικεντρώνεται σε μια προκαταρτική μουσειολογική πρόταση για την ανάδειξη της οικίας Παπαβασιλείου στο ιστορικό κέντρο των Σερρών. Τα σπίτια-μουσεία αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία μουσείου εγγενώς συνδεδεμένα με την κοινωνική ιστορία ενός τόπου και την ιδιωτική ζωή των ιδιοκτητών, συγκροτώντας έναν τόπο μεταξύ φαντασιακής και ιστορικής αφήγησης. Παρουσιάζουν μία σειρά μοναδικών μουσειολογικών χαρακτηριστικών που συνιστούν την ταυτότητά τους, όπως τη μικρή κλίμακα, το αίτημα για γνησιότητα, την ευελιξία στο περιεχόμενο των φιλοξενούμενων δράσεων, την ενσωμάτωση στον αστικό ιστό. Η προκαταρτική μουσειολογική πρόταση της μετατροπής της Οικίας Παπαβασιλείου σε σπίτι–μουσείο λόγω της αισθητικής και ιστορικής της αξίας, αλλά και της κεντρικής θέσης της στην πόλη, ενισχύεται από το γεγονός ότι το σπίτι διατηρεί τμήμα από την αυθεντική μεσοπολεμική του επίπλωση. Η ταυτόχρονη θέαση και ανάλυση της αυθεντικής οικοσκευής στο εσωτερικό και η σύνδεσή της με το κτίριο, τους ιδιοκτήτες αλλά και την ιστορία της περιοχής αποτελούν την κεντρική ιδέα της πρότασης.

 

3.       Στόχος του ερευνητικού άρθρου της Λίλας Θεοδωρίδου, Ελευθέριου Παναγιωτόπουλου, Δημητρίου Μπούσιου με τίτλο «Νέα Αγορά» Ηράκλειας: οι σύνθετες κοινωνικές διαστάσεις ενός απλού χωρικού σχεδιασμού», αφορά τις διαδικασίες επανασχεδιασμού της Ηράκλειας κατά το μεσοπόλεμο και ειδικότερα στη διανομή των οικοπέδων της «Νέας Αγοράς» μέσω κριτικής παρουσίασης αρχειακού υλικού. Η επανα-συγκρότηση μιας κοινότητας ανθρώπων, των Τζουμαγιωτών, που απομακρύνθηκε βίαια από τον τόπο τους τo 1916, επιτελείται συμβολικά με την ανοικοδόμηση της κωμόπολής τους κατά την δεκαετία του ’30. Προηγείται η υπό κρατική αρωγή κατασκευή πολυάριθμων τυποποιημένων κατοικιών σε στοίχους ή μεμονωμένων και ακολουθεί η ρύθμιση της περιοχής της «Νέας Αγοράς» δημιουργώντας ένα ισχυρό ενδο-αστικό τοπίο. Όχι τυχαία, αν λάβουμε υπόψη μας ότι πριν την ολοσχερή καταστροφή της ήταν μια ακμαία εμπορική κωμόπολη. Η σύνδεση των τεκταινομένων στην τοπική μικρο-κλίμακα με το ευρύτερο πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο της εποχής και ειδικότερα οι παράλληλες πορείες του επανασχεδιασμού της Τζουμαγιάς με αυτές των Σερρών και Θεσσαλονίκης έχουν ιδιαίτερη αξία. Εν κατακλείδι η «Νέα Αγορά» Ηράκλειας αποτέλεσε το κέλυφος υποδοχής της εμπορικής δραστηριότητας της κωμόπολης, λειτουργώντας στο συλλογικό φαντασιακό ως πυκνωτής των προσδοκιών της. Δεν ήταν μια απλή παράθεση ορθογωνίων οικοπέδων, ήταν ένας «χώρος» με διακριτή/ισχυρή ταυτότητα, σχεδόν αναλλοίωτη μέχρι σήμερα.

 

4.       Στο άρθρο των Δημητρίου Μπότση και Ελευθέριου Παναγιωτόπουλου με τίτλο «Determination of the shortest path in the university campus of Serres using the Dijkstra and Bellman-Ford algorithms» παρουσιάζεται η εφαρμογή των αλγόριθμων Dijkstra και Bellman-Ford στο χώρο των εγκαταστάσεων της πανεπιστημιούπολης Σερρών. Οι εγκαταστάσεις αναπαραστάθηκαν με τη μορφή γράφου, του οποίου οι κορυφές είναι επιλεγμένες θέσεις και κτίρια, ενώ οι ακμές είναι οι διαδρομές, με τα βάρη τους να αντιπροσωπεύουν τα μήκη τους. Η λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία των βέλτιστων διαδρομών και ο σχεδιασμός χαρτών με αποτυπωμένες τις προτεινόμενες διαδρομές, αποτελούν ένα πολύπλοκο πρόβλημα το οποίο μπορεί να επιλυθεί με την εφαρμογή αλγόριθμων συντομότερων μονοπατιών. Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη εφαρμογή των αλγόριθμων Dijkstra και Bellman-Ford έδειξε ότι είναι αποτελεσματικοί για την προσέγγιση των βέλτιστων – συντομότερων διαδρομών και μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στο σχεδιασμό  ακόμη και πολυπλοκότερων διαδρομών. Επιπρόσθετα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών με τις συντομότερες διαδρομές μεταξύ επιλεγμένων θέσεων. Τέλος η εφαρμογή δύο διαφορετικών αλγορίθμων που προσεγγίζουν το ίδιο πρόβλημα επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων τους.

 

5.       To άρθρο των Δήμητρας Απ. Μέλλιου, Άρτεμις Ι. Καμτσιούρη, Ελισσάβετ Γ. Ανθυμίδου, Κων/νου Χρ. Μερτζιάνης με τίτλο «Αποδομώντας την κανονικότητα: πρόταση ανάπλασης της περιοχής εργατικών κατοικιών των Σερρών» αναλύει ένα προκαταρτικό σενάριο ανάπλασης μιας πολεοδομικής ενότητας των Σερρών (ΠΕ13), όπου υπάρχει εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη. Η επιλογή του σεναρίου της παρέμβασης ήταν να «σπάσει» η κανονικότητα, να διαλυθεί ο τυποποιημένος αστικός κάναβος και να εισβάλει η οργανική μορφή της φύσης μέσα σε αυτόν. Δεδομένης της πολυδιάσπασης και της ποικιλομορφίας, τόσο στο κτιριακό, όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον, επιλέχθηκε μια δυνατή χειρονομία αναδιάταξης του ελεύθερου χώρου, ως ενοποιητικός παράγοντας που θα του προσδώσει διακριτή ταυτότητα. Κάτι τέτοιο σαφώς δεν είναι εφικτό να γίνει στις παγιωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις. Μπορεί όμως να αναδιοργανωθεί ο ελεύθερος χώρος με την επιλογή ενός δικτύου μονοπατιών οργανικής μορφής που έρχεται να διαλύσει τον αστικό κάναβο και ταυτόχρονα να αναδομήσει τον αστικό ιστό, συνδέοντας όλες τις επί μέρους «γειτονιές» με νέο τρόπο. Στην ίδια λογική οι στροβιλισμοί των μονοπατιών οδηγούν σ’ ένα συνειδητά ιδιόμορφο κτήριο ένα προτεινόμενο ρευστό πολιτιστικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων, καμπύλο με βατό δώμα, το οποίο αναδύεται από την γη «αθόρυβα», ακολουθώντας την κεντρική ιδέα του σχεδιασμού.

 

Πλήρη κείμενα στη διεύθυνση: http://geo.teicm.gr/ojs/index.php/Chorografies/issue/current

 

 


Newsletter

Σαν σήμερα...

1905 | 

Σε έκθεση του ο Πρόξενος Σερρών Αθανάσιος Στουρνάρας ανέφερε: «Προς το Υπουργείον Εξωτερικών. Λαμβάνω την τιμήν να φέρω είς γνώσιν της Υμετέρας Εξoχότητος ότι κατ' ειδήσεις εξ Άνω Τζουμαγιάς, τρείς πολυπληθείς Βουλγαρικαί συμμορίαι διήλθον τα τουρκοβουλγαρικά σύνορα εκ διαφόρων σημείων διευθυνόμεναι εις το εσωτερικόν της Μακεδονίας. Αρχηγός των συμμοριών τούτων είναι ο γνωστός Γιάγκωφ, ο Δαβίτκου και ο Γ. Πελτέκης. Μια εκ των συμμοριών τούτων εξ 80 ατόμων ανεφάνη είς το διαμέρισμα Καρσί Γιακά της Πετρίτσης υπό την αρχηγίαν του γνωστού εκ της πρo τριετίας επαναστάσεως της Κρέσνας, λοχαγού του Βουλγαρικού στρατού Στογιάνωφ, κατευθυνόμενη προς το τμήμα Θεσσαλονίκης. Εν τω τμήματι Δεμίρ-Ισάρ, συνέλαβε 4 χωρικούς εκ Κρουσόβου παρά την θέσιν Κάλια εξ ών ένα μεν, ονόματι Ν. Πίζιον, φανατικόν σχισματικόν, κατέσφαξεν ως καταχρασθέντα χρήματα του κομιτάτου, έτερον δε ορθόδοξον Στέργιον Χατζήν έδειρε ανηλεώς, απολύσασα τους λοιπούς δύο…».

1906 | 

Επισκέπτεται για τρίτη και τελευταία φορά τις Σέρρες ο Επιθεωρητής Δημήτριος Σάρος ο οποίος παρέμεινε έως και τις 3 του μηνός. Η γενική εντύπωση που αποκόμισε για την Ελληνική κοινότητα της πόλης ήταν ότι από εθνικής πλευράς η κατάσταση ήταν πολύ ευχάριστη παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα μέλη της από τη μεγάλη μείωση του εμπορίου. Στη διαμόρφωση αυτού του θετικού κλίματος συνέβαλε η σταθερότητα και η αφοσίωση στον εθνικό αγώνα των μεσαίων και κατωτέρων κοινωνικών τάξεων και η αδιατάρακτη ομόνοια και συνεργασία που υπήρχε ανάμεσα στην εκκλησιαστική και προξενική αρχή.

1907 | 

Σε έκθεσή του ο πρόξενος Σακτούρης μεταξύ των άλλων ανέφερε: «Εξαμελές Ελληνομακεδονικόν σώμα συνεπλάκη μετά του στρατού παρά το χωρίον Χωροβίτσα. Είς μόνον αντάρτης εφονεύθη».

1926 | 

Απεβίωσε «κατόπιν πολυωδύνου ασθενείας» ο καθηγητής του ανωτέρου Παρθεναγωγείου Σερρών και ιστορικός της πόλης Ευάγγελος Στράτης. Δίδαξε ως καθηγητής και αργότερα διεύθυνε ως το Παρθεναγωγείο Σερρών. (Πέθανε επιστρέφοντας από ερευνητικό ταξίδι στα χωριά του Παγγαίου χαρούμενος διότι ανακάλυψε τα ερείπια της Μυρκίνου, της αρχαίας πόλης των Ηδονών). Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσαν περισσότεροι από πέντε χιλιάδες Σερραίοι, καταθέτονται δεκάδες στεφάνια, ενώ τον αποχαιρέτησαν με επικήδειους καθηγητής του γυμνασίου και εκ μέρους των κατοίκων του Ροδολίβους απ’ όπου καταγόταν, ο δικηγόρος Γεώργιος Αβτζής.

1934 | 

Στο «Πάνθεον» παίζονταν η ταινία «Χαλύβδινοι αετοί».

1935 | 

Το μεσημέρι άρχισαν να καταφτάνουν από τις επαρχίες Νέας Ζίχνης και Παγγαίου οι αντιπρόσωποι του «Δημοκρατικού φρουρού» για την οριστική λήψη εντολών αναφορικά με το κίνημα του '35. Στις 9 το βράδυ πραγματοποιήθηκε στη νομαρχία Σερρών, με πρωτοβουλία του νομαρχούντος Θ. Κέντρου, σύσκεψη των «Λαϊκών», στην οποία πήραν μέρος και οι αξιωματικοί της χωροφυλακής Κολυμπίρης, Χριστίδης, Ευαγγελογιάννης και Κουρής. Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου σε ολόκληρη την πόλη.

1936 | 

Στις 11 π.μ., ο καθηγητής του Ωδείου Σερρών Σωτήρης Κασάρος έδωσε στο «Κρόνιο» ρεσιτάλ βιολιού. Στο πιάνο τον συνόδευσε ο επίσης καθηγητής του Ωδείου Γ. Γεωργιάδης.

1937 | 

Στον κινηματογράφο «Κρόνιον» προβάλλονταν η ταινία «Άννα Καρένινα» με την Γκρέτα Γκάρμπο και τον Φρέντερικ Μαρς και στο «Πάνθεον» η ταινία «Υπό δύο σημαίας» με την Κλωντέτ Κολμπέρ.

1939 | 

Στον κινηματογράφο «Κρόνιον» προβάλλονταν η ταινία «Κάτια» με την Ντανιέλ Νταριέ.

1945 | 

Έγιναν τα εγκαίνια της ανεγερθείσης νέας πτέρυγας του ιερού ναού Τιμίου Σταυρού της πόλης καθώς και της νέας οικοδομής η οποία χάρις στις προσπάθειες της εκκλησιαστικής επιτροπής «ενεφάνισε ένα ναό πληρούντα τας ανάγκας της ενορίας».

1964 | 

«Θανατηφόρα κρούσματα γρίπης εσημειώθησαν εις τρείς κοινότητας του Νομού Σερρών, συγκεκριμένως δε, εις Βαλτοτόπι, Βαμβακιάν και Παλαιοκώμην».
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)

Τα πιο διαβασμένα

Τις τελευταίες 7 ημέρες