Πρωτοσέλιδο

Ουσιαστικό και Αναπτυξιακό Ρόλο στην Περιφέρεια διεκδικεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας

Αύξηση μεγέθους γραμματων Μείωση μεγέθους γραμματων Επαναφορά μεγέθους γραμματωνprint
Με θετικό Ισολογισμό και Κερδοφορία πάει η Τράπεζα στην σημερινή της Γενική Συνέλευση
Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αποτυπώνεται πλέον η αλλαγή ρότας της Συνεταιριστικής Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας.Τα αποτελέσματα του ελέγχου της οικονομικής χρήσης του 2019 και όπως αυτά αποτυπώνονται στην έκθεση των ορκωτών λογιστών, δίνουν ανάγλυφα μια εικόνα υγείας και αξιοπιστίας της Τράπεζας.
Ταυτόχρονα η νέα Περιφερειακή Τράπεζα στοχεύει να υλοποιήσει μία σειρά στρατηγικών δράσεων που θα της επιτρέψουν να εδραιωθεί στην αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας, ως η αξιόπιστη και δυναμική τράπεζα που θα δημιουργήσει αξία για τους πελάτες, τα μέλη και τους εργαζομένους της, με ποιότητα χορηγήσεων και καταθέσεων, οργανωτική αποτελεσματικότητα και νέα προϊόντα άμεσης προτεραιότητας.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα αποτελέσματα δείχνουν επί της ουσίας και επιβεβαιώνουν πως η Τράπεζα μετά από την προσπάθεια της διοίκησης τα τελευταία χρόνια, αφήνει πίσω της οριστικά τις προβληματικές χρήσεις . Περνά πλέον σε ένα πολύ πιο στέρεο, δυναμικό και ελπιδοφόρο πλαίσιο λειτουργίας και οικονομικών επιδόσεων.
Ο ισολογισμός αποτυπώνει ξεκάθαρα τη θετική μεταβολή που επιτεύχθηκε σε όλα τα βασικά μεγέθη.
-Κερδοφορία : Η τράπεζα παρουσιάζει 827χιλ€ κέρδη προ φόρων, μετα από μια ζημιογόνο χρήση του 2018.
-Αύξηση των καταθέσεων των πελατών κατά 22. 653.000€ ήτοι ποσοστό 21% από 13.7% το 2018 και σύνολο καταθέσεων 140.000.000€
-Αύξηση στις χορηγήσεις δανείων
-Αύξηση των χρηματικών διαθέσιμων κατά 4.573.000€ ήτοι ποσοστό 24,1% που πλέον αγγίζουν 23 εκ. €.
-Σημαντική αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου.
Επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, όσον αφορά την πορεία της Τράπεζας είναι η άκρως επιτυχημένη διαδικασία απορρόφησης της Συνεταιριστικής Πιερίας. Μια διαδικασία πρωτοφανή για τα τραπεζικά δρώμενα, μιας και για πρώτη φορά έγινε απορρόφηση μιας τράπεζας από μια άλλη, με το σύνολο του ενεργετικού και του παθητικού της.
Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας και η επιτυχία του εγχειρήματος προσέδωσε κύρος, αξιοπιστία και στοιχεία υπεραξίας στη νέα Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας που δημιουργήθηκε.
Αξιολογώντας τα θετικά στοιχεία του ισολογισμού, έχοντας ως δείγμα διοικητικής επάρκειας ένα ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο που υπηρέτησε η διοίκηση τα τελευταία χρόνια και όπως αυτό με επιτυχία αποτυπώνεται στη διαδικασία απορρόφησης της
Συνεταιριστικής Πιερίας και στους επιχειρησιακούς στόχους, η Συνεταιριστική
Τράπεζα Κ. Μακεδονίας δείχνει ότι έχει τα εχέγγυα και όλα εκείνα τα εφόδια, ώστε να διαδραματίσει πλέον έναν πολύ σημαντικό ρόλο.
Στόχος είναι η υλοποίηση μίας σειράς στρατηγικών δράσεων που θα της επιτρέψουν να εδραιωθεί στην ευρύτερη περιφέρεια. Με επάρκεια κεφαλαίων, με σημαντικούς επιχειρηματικούς πελάτες μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο στα αναπτυξιακά σχέδια για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και να συμβάλει καταλυτικά με τα χρηματοδοτικά της εργαλεία και την εξειδίκευση που διαθέτει -όσων αφορά τις παραγωγικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες της περιοχής- ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας.
Οι επιχειρηματικοί τομείς που συγκεντρώνουν κατά προτεραιότητα το επενδυτικό ενδιαφέρον, δίχως να αποκλείουν τους υπόλοιπους είναι:
α) Υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής
β) Προχρηματοδότηση και χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).
γ) Χρηματοδότηση μονάδων Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) / συγκρότηση ενεργειακών κοινοτήτων.
δ) Υποστήριξη μικρών τουριστικών μονάδων.
ε) Ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα
στ) Διαμόρφωση σχημάτων παροχής μικροπιστώσεων και διαχείρισης Προγραμμάτων συγχρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων στην Περιφέρεια [Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ κ.α.].
Έχοντας ανατρέψει όλες τις αρνητικές προβλέψεις που υπήρχαν πριν από λίγα χρόνια για το μέλλον της, μετά από μια δύσκολη και επιμονή διαδικασία εξυγίανσης. δόμησης ενός στρατηγικού σχεδίου που με πίστη και συνοχή υπηρετήθηκε τα τελευταία χρόνια από την διοίκηση. Έχοντας πλέον ξεκάθαρη αποτύπωση όλης αυτής της προσπάθειας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας δείχνει έτοιμη στη χάραξη ακόμη μιας πιο δυναμικής και αναπτυξιακή πορείας, βήμα προς βήμα με όραμα, ικανότητες και κυρίως τη θέληση να πραγματοποιήσει και να υποστηρίξει την αλλαγή σε όλες τις φάσεις της.


Διαμάντω Φραγγεδάκη

Newsletter

Σαν σήμερα...

1912 | 

Εισήλθαν στην πόλη των Σερρών βουλγαρικά στρατεύματα δέκα χιλιάδων ανδρών από τους δρόμους του Νευροκοπίου και της Ζίχνας. Οι Έλληνες κάτοικοι με τον μητροπολίτη Απόστολο βγήκαν στον Άγιο Γιώργη Κρυονερίτη και υποδέχθηκαν τους Βουλγάρους σαν συμμάχους και ελευθερωτές με τραγούδια και κωδωνοκρουσίες. Οι Έλληνες προσέφεραν στον συνταγματάρχη Θεοδώρωφ στεφάνι από φυσικά άνθη.

1914 | 

Η «Αδελφότης Κυριών η Εμμέλεια» τροποποίησε για πρώτη φορά τον αρχικό της κανονισμό για να εναρμονισθεί με το νέο νομικό πλαίσιο που ισχυσε μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους.

1917 | 

(2 μ.μ.) Ο Πρόξενος Σερρών Αντώνιος Σακτούρης μεταξύ των άλλων έγραφε στην έκθεσή του: Έλαβε χώρα «άγρια δολοφονία» λίγα μόλις μέτρα έξω από την πόρτα του διερμηνέα του Αυστριακού Προξενείου Ζαγγαρόλα. Ένας Βούλγαρος σχισματικός ονόματι Γιοβάνης, από το Δουτλή μαζί με έναν άλλο συγχωριανό του δέχτηκε τα πυρά κατά πάσα πιθανότητα Έλληνα. «Ο Γιοβάνης ούτος ήτο κοινός γεωργός, ειργάζετο δε εις τας εν Σέρραις κτήματα του Έλληνος φαρμακοποιού Γεωργίου Ελευθερίου. Το κακούργημα τούτο γενόμενον κατά την ημέραν του Βαϊραμίου και εις κεντρικότατον μέρος της πόλεως, ιδία δε προ του Ελληνικού προξενείου και της Μητροπόλεως, προκάλεσε την δικαίαν αγανάκτησιν ού μόνον των αρχών και των ξένων, αλλά και αυτών των Ελλήνων…».

1925 | 

Οι Σερραίοι, όπως και όλοι σχεδόν οι Έλληνες, προσήλθαν στις κάλπες, για να εκλέξουν τους δημοτικούς άρχοντες που επιθυμούσαν. Στις Σέρρες γηγενείς και πρόσφυγες ψήφισαν το «Συνδυασμό της Δημοτικής παράταξης» που είχε επικεφαλής τον Επαμεινώνδα Τικόπουλο. Οι αριθμοί που έδωσαν οι κάλπες την επομένη των εκλογών ήταν αποκαλυπτικοί για τα πολιτικά φρονήματα των Σερραίων, αφού ο φιλελεύθερος Τικόπουλος θριάμβευσε με 1200 ψήφους ενώ ο «Λαϊκός» Γ. Παπαδόπουλος συγκέντρωσε 450 και ο Χατζηδήμος 150.

1926 | 

Ο θίασος του Δ. Ζαφειρίου ανέβασε τη «γλυκυτάτην γερμανική οπερέττα» του Στράους «Το Ονειρώδες Βαλς».

1931 | 

Έγιναν στο Δημοτικό γυμναστήριο Σερρών οι εξ αναβολής Α΄ εφηβικοί αθλητικοί αγώνες, με συμμετοχή 18 συνολικά αθλητικών συλλόγων από την πόλη και όλη την περιφέρεια στους οποίους πολυνίκης σύλλογος ανακηρύχθηκε ο «Ορφεύς» με 55 βαθμούς και δεύτερος ο Ηρακλής με 45.

1934 | 

Στο «Πάνθεον» παιζόταν η ταινία «Είμαι χαριτωμένο» με τους Ανρύ Γκαρά και Μέντι Λεμονιέ και στο «Κρόνιον» η ταινία «Ταρζάν» γαλλική ομιλούσα με τον Τζώνυ Βαϊσμύλερ.

1937 | 

Στο «Πάνθεον» προβάλλονταν η ταινία «Μοντέρνοι Καιροί» με τον Τσάρλυ Τσάπλιν.

1940 | 

Το «Σωματείον καφεπωλών Σερρών» κατέθεσε με ιδιαίτερη υπερηφάνεια το μέχρι τότε «συλλεγέν ποσόν των 7.000 δρχ.» στον έρανο που διενεργήθηκε «προς αντικατάστασιν της παλαιάς υπερηφάνου «Έλλης» διά νέας μαχητικωτέρας τοιαύτης».

1940 | 

Στον κινηματογράφο «Κρόνιον» προβάλλονταν η ταινία «Κολασμένες ψυχές» με τον Τζέημς Κάγκνεϋ και την Αν Σέρινταν.

1956 | 

Η εφημερίδα «Μακεδονία» έγραψε: «Σιδηρόκαστρον. «Ήρχισεν η παροχή ύδατος εις τας κατοικίας και τα καταστήματα της πόλεως μας εκ του μεγάλου δικτύου του υδραγωγείου. Συνεργεία εξ ειδικών υδραυλικών προβαίνουν εις τας προβλεπόμενας εγκαταστάσεις με σωληνώσεις εξ αρίστου υλικού».

1959 | 

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια από τον πρόεδρο της Κυβέρνησης Κωνσταντίνο Καραμανλή της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Σερρών. Νομάρχης Σερρών ήταν ο Αθανάσιος Μιχ. Μανουσόπουλος.
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)

Τα πιο διαβασμένα

Τις τελευταίες 7 ημέρες