Αρχική>ΚΟΙΝΩΝΙΑ>Ιδιαίτερα προβληματική η πληθυσμιακή εξέλιξη του Νομού Σερρών

Ιδιαίτερα προβληματική η πληθυσμιακή εξέλιξη του Νομού Σερρών

Όσα προβλέπει το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Σέρρες,  και οι προτεραιότητες στην κάλυψη ελλειμμάτων, που εμποδίζουν την ανάπτυξη   περιγράφονται στο ΦΕΚ του αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Κεντρικής Μακεδονίας, που εκπόνησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Βασική υπόθεση για τις πληθυσμιακές εξελίξεις στην Κεντρική Μακεδονία, όπως αναφέρει το Πλαίσιο, είναι ότι μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να υπάρξει μικρή αύξηση (εκτιμώμενος πληθυσμός 2021 της τάξης των 1.940.000 ατόμων) ανατρέποντας τις δυσμενέστερες πρόσφατες τάσεις.

Από την πληθυσμιακή αύξηση όμως εξαιρούνται τρεις συγκεκριμένες ενότητες, όπου «η πληθυσμιακή εξέλιξη εκτιμάται ως ιδιαίτερα προβληματική». Αυτές είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όλος ο νομός Σερρών και οι ορεινές ζώνες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Αρνητικός, επίσης, παράγοντας είναι η προϊούσα γήρανση του πληθυσμού.

Σε όλη την Περιφέρεια υφίστανται ζητήματα που απειλούν την κοινωνική συνοχή: ανεργία, διαρροή νέων προς το εξωτερικό, εξωτερική μετανάστευση και εντοπισμένη φτώχεια.


 ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΩΝ-ΕΡΕΥΝΑ

Ειδικότερα για τις Σέρρες,αναγκαία κρίνεται η στήριξη της απόκτησης ισχυρότερου αναπτυξιακού ρόλου (προώθηση δραστηριοτήτων δημόσιας χωροθέτησης, στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας, και ενίσχυση μεταφορικών χερσαίων υποδομών σε συνάρτηση με την παραμεθόρια πύλη του Προμαχώνα αλλά και των υποδομών και υπηρεσιών θεματικού τουρισμού.

Οι πόλοι ανάπτυξης της Κ. Μακεδονίας

Το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο αναγνωρίζει ως πόλους ανάπτυξης της περιοχής διαφορετικές περιοχές, τις οποίες έχει κατηγοριοποιήσει.

Δεν υπάρχει κανένας χαρακτηρισμένος «Πρωτεύων Πόλος», ενώ «Δευτερεύοντας Πόλος» εθνικής εμβέλειας πάντα είναι οι Σέρρες. Στους «Λοιπούς Πόλους» εθνικής εμβέλειας κατατάσσεται η Κατερίνη με ειδικό μάλιστα ρόλο.

Στους περιφερειακής εμβέλειας πόλους ως «Πρωτεύοντες Πόλοι» κατατάσσονται η Αλεξάνδρεια, η Βέροια, η Νάουσα, η Έδεσσα, τα Γιαννιτσά, το Κιλκίς και ο Πολύγυρος.

«Εκτιμάται ότι οι Σέρρες σήμερα λειτουργούν στο επίπεδο 'Λοιποί Πόλοι' και όχι στο αμέσως υπερκείμενο επίπεδο (δευτερεύοντες πόλοι) στο οποίο τοποθετείται από το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Η τοποθέτηση σε αυτή τη θέση αποτελεί, για το Περιφερειακό Πλαίσιο, επιλογή πολιτικής (όχι επικύρωση υπάρχουσας κατάστασης), που υποστηρίζεται μέσω κατάλληλων μέτρων του παρόντος και πρέπει να υποστηριχθεί και από άλλα σχέδια και πολιτικές», αναφέρεται.