Αρχική>ΠΟΛΙΤΙΚΗ>Νόμιμη έκρινε την απόφαση για το κατεπείγον της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης

Νόμιμη έκρινε την απόφαση για το κατεπείγον της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης

Νόμιμη έκρινε την απόφαση για το κατεπείγον της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών της 29ης Ιουλίου 2020 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Συγκεκριμένα, με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιωάννη Σάββα, απορρίπτονται στην ουσία οι λόγοι της προσφυγής που κατέθεσαν έξι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Σερρών κατά του κύρους της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.