Αρχική>ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ>Χορήγηση δανείων σε βοοτρόφους την εγγύηση του δημοσίου

Χορήγηση δανείων σε βοοτρόφους την εγγύηση του δημοσίου

Σύμφωνα με απόφαση (ΦΕΚ Β 3042/2011) του Υπουργείου Οικονομικών, χορηγούνται δάνεια σε βοοτρόφους με την εγγύηση του δημοσίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στις Τράπεζες λήγει σήμερα 30.3.2012.
Συνεπώς όσοι κτηνοτρόφοι επιθυμούν να λάβουν δάνεια, θα πρέπει μέχρι σήμερα να πρωτοκολλήσουν την αίτησή τους ώστε να είναι εντός της νόμιμης προθεσμίας.