Αρχική>ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ>Κοιτάσματα Χρυσού, Χαλκού και πολύτιμων Βιομηχανικών μετάλλων στο Σερραϊκό υπέδαφος

Κοιτάσματα Χρυσού, Χαλκού και πολύτιμων Βιομηχανικών μετάλλων στο Σερραϊκό υπέδαφος

Στροφή στην εκμετάλλευση του εγχώριου ορυκτού πλούτου είναι η απάντηση της Ευρωπαικής Επιτροπής στις χώρες μέλη οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και παράλληλα αδυνατούν να εισάγουν πολύτιμα μέταλλά για την τροφοδότηση της εντόπιας Βιομηχανίας χαρακτηριστικό ότι το 70% των αναγκών της βιομηχανίας στην Ευρώπη βασίζεται σε ορυκτές πρώτες ύλες. Η ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση των Χωρών της Ευρωπαικής ηπείρου από τις αγορές μετάλλων της Λατινικής Αμερικής, Κίνας και Αυστραλίας έχει προβληματίσει την Επιτροπή η οποία προχώρησε στην συγκρότηση της Πρωτοβουλίας τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ) για τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής, όπου προτρέπει και τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τοπική πολιτική στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών.

Αν και η Ελλάδα δεν μπορεί να συναγωνιστεί τα τεράστια κοιτάσματα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών αυτό δε σημαίνει πως δεν έχει και τα δικά της στρατηγικά αδρανή αποθέματα τα οποία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συγκέντρωσης στην Μακεδονία και την Θράκη, με τα πρωτεία να κατέχει ο Νομός Χαλκίδικής.

Από την λίστα των αδρανών κοιτασμάτων μετάλλων μετέχει και ο Νομός Σερρών, καθώς σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη σημαντικής φλέβας Χρυσού στην περιοχή Μαύρα Λιθάρια του Δήμου Σιντικής. Το περασμένο καλοκαίρι ο τότε υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Μανιάτης δήλωσε πως στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν, ήδη, γίνει δειγματοληψίες του εδάφους, από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Σε ό,τι αφορά στη συνέχιση των ερευνών, η χρηματοδότησή τους έχει προταθεί να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και στο υποέργο «Οικονομοτεχνική προσέγγιση για τη βιώσιμη αξιοποίηση του αποθεματικού δυναμικού κοιτασμάτων πολύτιμων, σπάνιων και βασικών μετάλλων σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας», του έργου «Αποτίμηση της κοιτασματολογικής και βιομηχανικής αξίας επιλεγμένων μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών της χώρας».

Εκτός από τη Σιντική κοιτάσματα Χρυσού αναμειγμένα με Σίδηρο υπάρχουν και στην περιοχή του Ροδολίβους στα σύνορα με τους Νομούς Καβάλας και Δράμας.

Επιπλέον σημαντικά κοιτάσματα σημαντικών βιομηχανικών μετάλλων όπως ο Άργυρος, η Πλατίνα και ο Ψευδάργυρος έχουν εντοπιστεί σύμφωνα με το ΙΓΜΕ στην ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης.

Ωστόσο παρά τις παραπάνω σημαντικές ανακαλύψεις από την πλευρά του ΙΓΜΕ παρατηρείται στασιμότητα στον τομέα εκμετάλλευσης των ορυκτών.

Η Μαρία Σπηλιοπούλου, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρθηκε στην αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές σε ΟΠΥ κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Κίνα, την Αυστραλία και τον Καναδά, στους περιορισμένους εξορυκτικούς χώρους στην ευρωπαϊκή ήπειρο, λόγω μικρής επιφάνειας και ανταγωνιστικών χρήσεων γης, όπως οι περιοχές NATURA